Eliza Ryszewska by Nikos Papadopoulos for Milkwhite