Frida Benzon for Elle

Photography Thanassis Krikis

Fashion Christos Alexandropoulos

Make up Hara Papanicolaou

Hair Christos Kallaniotis