Iasonas Laios for Esquire

Photography Dimitris Skoulos
Fashion Vivian Rouvela
Grooming Sophia Sarigiannidou