Ieva Rainyte for Harper’s Bazaar

Photography George Katsanakis

Fashion Natasa Lionaki

Make up Athena Skouvakis

Hair Dimitris Sarantou