Kalogirou 130 Years Campaign

Models Simona Callegari, Hannah Vincent, Evans Nikopoulos, Nadia Serlidou

Photography Nikos Papadopoulos

Fashion Daphne Iliaki

Makeup Sophia Sarigiannidou

Hair Jose Quijano