Kira Sanaikina for BHMAgazino

Photography by Kostas Avgoulis

Fashion Editor Stefanos Zaousis