Lilla Molnar for Madame Figaro

Photography George Katsanakis

Fashion Betty Petkoglou

Makeup Athina Skouvaki

Hair Chrisanthos Smirneos