Madeleine Fischer for Elle

Photography Thanassis Krikis

fashion editor Vasiliki Pappa

makeup hair Hara Papanikolaou