Iza Baranska

IZA test (17) copy
IZA test (18) copy
IZA test (9)
IZA test (7) copy
ELELE_07_1045 copy
ELELE_02_0237 copy
iza koty2 (4) copy
IZA portrait (1) copy
IZA test2016 (7) copy
IZA test2016 (5) copy
Ph_SarahBlais_Sty_MonikaTatalovic_6 copy
Ph_SarahBlais_Sty_MonikaTatalovic_11 copy
editorial-moda-chica-amilcar-lusinchi-swarovski-7 copy
editorial-moda-chica-amilcar-lusinchi-swarovski-2 copy
<
>
Height: 178
Bust: 85
Waist: 60
Hips: 89
Shoe: 40
Hair: Blonde
Eyes: Blue