Kanani Abdillahi

2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
17
<
>
Height: 1,77
Bust: 79
Waist: 57
Hips: 89
Shoe: 38
Hair: Black
Eyes: Black