Kateryna Lashko

12351_c3c5d7ad-b5d4-4196-947d-2cedd8de83ec
12351_76816918-7a63-4ee3-96ea-22a3c3724d70
12351_ea963ca7-58a0-4dc4-8ac3-03a6a221d2b8
12351_1faab60e-d399-4d5f-83e1-461e6c21e41d
e6a-f3a9-4bc8-90e6-81de36bdb1a9
3a9-4bc8-90e6-81de36bdb1a9
7-kateryna-lashko-2018-09-posh-magazine-ph-yuri-catania
15-kateryna-lashko-2018-09-posh-magazine-ph-yuri-catania
12351_618eb5a1-9c6a-460e-a1d2-57fe636e82f4
12351_f06da2b0-fcb8-47f8-8f97-d939dba68a19
471de8cb_15_2.8970cfa131d6fxd1
471de8cb_15_2.8970cfa131d6fxd2
12351_406c7191-16b4-4838-a1ac-c6360ab4a7de
12351_9575332a-36b4-4352-bfa9-0150cdc47d03
12351_3b822c15-de95-454c-8b4f-fd556256af54
12351_6f7bc8d5-f9f4-43d4-9912-ada94145f9ae
<
>
Height: 1,78
Bust: 79
Waist: 59
Hips: 88
Shoe: 40,5
Hair: Brown
Eyes: Blue