Nadia Serlidou for Folkr Magazine

Photography Chris Kontos

Fashion Daphne Iliaki