Nathalie Blendermann for Harper’s Bazaar

 

Photography George Katsanakis

Fashion Natasa Lionaki

Make up & Hair Vivian Katsari