Simona Calligari for Marie Claire

Photography Yiorgos Kaplanidis

Fashion Elina Sygareos

Make up Athina Karakitsou

Hair Chrisanthos Smirneos