Sasha
Komarova

Height: 180 Bust: 81 Waist: 61 Hips: 89 Shoe: 41 Hair: Blonde Eyes: Green
large-1615472960-54001b79b2ff022cc540dd52b91c7e37
large-1615472960-afcb8152264bd7c0d2bae750636f1fc6
large-1615472959-77b02b35bb1a59136274856a1b184f9f
large-1615472961-870383578cc049a557fdfe8b0b6083e1
large-1615472961-541cbd5a7718aac530e8c664ba259488
large-1615472961-54e04f032fc7f3bbd07ae4344ed19724
2-sasha-k-updates
1-sasha-k-badlon-magazine
large-1504778819-9f66a20f3547df7bc215c972dcb366d2
large-1516636053-5b7878dc5d00ca8189df8b5c62be7a43
1-sasha-k-elle-denmark-cover
large-1615472960-54001b79b2ff022cc540dd52b91c7e37
large-1615472960-afcb8152264bd7c0d2bae750636f1fc6
large-1615472959-77b02b35bb1a59136274856a1b184f9f
large-1615472961-870383578cc049a557fdfe8b0b6083e1
large-1615472961-541cbd5a7718aac530e8c664ba259488
large-1615472961-54e04f032fc7f3bbd07ae4344ed19724
2-sasha-k-updates
1-sasha-k-badlon-magazine
large-1504778819-9f66a20f3547df7bc215c972dcb366d2
large-1516636053-5b7878dc5d00ca8189df8b5c62be7a43
1-sasha-k-elle-denmark-cover

Sasha
Komarova

Height: 180 Bust: 81 Waist: 61 Hips: 89 Shoe: 41 Hair: Blonde Eyes: Green