Sasha
Nahainikova

Height: 174 Bust: 82 Waist: 61 Hips: 91 Shoe: 40 Hair: Light Brown Eyes: Blue Grey
SASHAN1
SASHAN2
SASHAN3
SASHAN4
SASHAN9
SASHAN10
SASHAN7
SASHAN8
SASHAN5
SASHAN6
SASHAN11
SASHAN12
SASHAN1
SASHAN2
SASHAN3
SASHAN4
SASHAN9
SASHAN10
SASHAN7
SASHAN8
SASHAN5
SASHAN6
SASHAN11
SASHAN12

Sasha
Nahainikova

Height: 174 Bust: 82 Waist: 61 Hips: 91 Shoe: 40 Hair: Light Brown Eyes: Blue Grey